JAVADA SIRALI BAĞLI LİSTELERLE İSLEMLER

BU SIRALI BAĞLI LİSTE ÜÇ CLASS’TAN OLUŞMAKTADIR

[java]

1.CLASS ADI:Cagırma
<span style="text-decoration: underline;">İÇERİK</span>
import java.util.Scanner;
public class Cagırma {

public static void main(String[] args) {
Scanner input=new Scanner(System.in);
String ad;
System.out.println("5 isim giriniz:");

Sirali_liste nesne=new Sirali_liste();
for (int i = 0; i < 5; i++) {
ad=input.next();nesne.ekle(ad);

}
String adımız;

nesne.listele();

//System.out.println(nesne.metot2()+nesne.metot3());

}

}

[/java]

2.CLASS ADI:dugum

public class dugum {

public String isim;
public dugum sonraki;
public void setisim(String isim) {
this.isim=isim;
}
public String getisim() {
return isim;
}
public void setsonraki(dugum sonraki) {
this.sonraki=sonraki;
}
public dugum getsonraki() {
return sonraki;
}

}
3.CLASS ADI:Sirali_liste

public class Sirali_liste
{

dugum ilk,son;
//ELEMAN EKLEME
public void ekle(String isim) {
dugum yenidugum=new dugum();
yenidugum.setisim(isim);
if (ilk==null) {
ilk=yenidugum;
ilk.setsonraki(null);

}
else if (ilk!=null) {
yenidugum.setsonraki(ilk);
ilk=yenidugum;
}

return;
}
//SİLME İŞLEMİ
public void sil(String isim)
{
if (ilk==null)
{
System.out.println(“Lİste boş”);
}
dugum temp=ilk;
dugum onceki=ilk;
while (temp.getisim()!=isim.toString())
{
onceki=temp;
temp=temp.sonraki;
}
onceki.setsonraki(temp.getsonraki());
return;
}

//LİSTELE
public void listele() {

dugum onceki=son;
if (ilk==null) {
System.out.println(“Lİste boş”);

}
System.out.println(“Listesi :”);
System.out.println(ilk.isim);
dugum yenidugum=ilk.sonraki;
while (yenidugum!=son) {
System.out.println(yenidugum.isim);
yenidugum=yenidugum.sonraki;

}
return;
}

}

Sayın okuyucumuz bu üç class da işlemimizi yaptık cağırma clasında sadece ekleme ve listeleme islemi yaptık matık aynı diğer işlemleri geliştirme için size bırakmaktayız.

Facebook Twitter Email Tumblr Digg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir