SOAP ve REST

SOAP Web Servisi SOAP,(Simple Object Access Protocol – Basit Nesne Erişim Protokolü) ,dağıtık uygulamalar için web servisleri için internet üzerinde haberleşmek için kullanan bir servistir.Client/Server...