Spring BeanFactory Container

Spring’te  BeanFactory bir interface’tir.Bean’in iki tane görevi vardır.Biricisi nesnelerimiz oluşturmak.İkincisi oluşturulan nesnlerle bağlantı kurmaktır.Bu container  konfigürasyon meta datalarını XML den okur.BeanFactory genellikler  aplet tabanlı yada...