C PROGRAMLAMA DİLİ DERS-1

C Dilinin Tarihçesi

 • 1972’de “Dennis Ritchie” tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi.
 • C dili konusundaki ilk kitap 1978’de “Dennis Ritchie ve Brain Kernighan” tarafından yazıldı.
 • Bu tarihten sonra bir çok C uygulaması geliştirildi.
 • Belli bir standarda göre hareket etmediklerinden uygulamalar arasında farklılıklar ortaya çıktı.
 • 1983 de ANSI (American National Standard Institute) C standardı oluşturuldu.

C Dilinin Özellikleri

 • C dili donanımdan bağımsız (machine independent) ve taşınabilirdir (portable).
 • Taşınabilirlik, aynı programın farklı donanımlarda ve farklı işletim sistemlerinde
  işletilebilirliğini ifade eder.
 • Bir dilin verimliliği (productivity), hızlı fakat fazla yer kaplamayan yazılımlar
  geliştirmeye olanak sağlaması ile ölçülür.
 • C Programlama dili verimli, basit, fakat güçlü yapısından ve bu dilde geliştirilen
  uygulamaların taşınabilir olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.

C Programlarının Temel Yapısı

 • Bir C programı iki temel bölümden oluşur.
 1. Önişlmeci Direktifleri (Preprocessor Directives) .
 2. Ana Fonksiyon (main function)

Önişlemci Direktifleri

 •  Önişlemci direktifleri # işareti ile başlar ve program derlenmeden önce C önişlemcisi tarafından işletilir.
 • Her bir önişlemci direktifinin farklı bir görevi vardır.
 • #include ve #define en çok kullanılan direktiflerdir.
 •  #include direktifi program içerisinde kullanılan fonksiyonlar için gerekli kodları programa dahil etmek için kullanılır.
 • Örneğin tasarladığımız programda ekrana çıktı yazdırmak istiyoruz
 • Bunun için C dilinin standart bir fonksiyonu olan printf fonksiyonunu
  kullanmamız gerekir.
   Printf(“Örnek Çıktı”);
 • Ancak printf fonksiyonunun çalışabilmesi için <stdio.h> isimli dosyaya
  ihtiyacımız olacaktır.
 • Bu dosyayı programa dahil etmek için program kodunun en tepesine
   #include <stdio.h> komut satırı yazılır.
 • C dilinde .h uzantılı dosyalara başlık dosyası (Header File) adı verilir.
 • stdio.h başlık dosyası standart giriş çıkış işlemleri için gerekli kodları içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir