C PROGRAMLAMA DİLİ DERS-2

Main Fonksiyonu

 • Hemen hemen bütün C programları birden fazla fonksiyondan oluşur.
 • main() bütün C programlarında bulunması gereken programın ana fonksiyonu yani gövdesidir.
 •  İlk çalıştırılacak olan fonksiyondur.
 • Programda çalıştırılacak ifadeler (kod satırları) { – } küme parantezleri içinde yazılırlar.
 • Her parantez çiftinin oluşturduğu yapılara kod blokları denir.Main içerisinde birden fazla kod blokları olabilir.
 • Bir kod bloğu içerisinde program içerisinde kullanılacak değişkenler ve gerçekleştirilecek işlemleri yerine getirecek komutlar bulunur.

C Dilinin Genel Yazım Kuralları

 • C dili birden fazla satırdan oluşan açıklama satırlarına izin verir.
 • Bu açıklama satırları programın ne iş yaptığı hakkında bilgi verir.
 •  Açıklama satırları /* ile başlayıp */ ile sona erer.
 • Derleyici bu satırları çalışma anında dikkate almaz.
 • C de her bir işletilebilir ifade (komut satırı) ; ile sonlandırılır.
 • C dili büyük-küçük harf duyarlıdır.
 •   Yani; “TOPLAM”, “toplam” ve “tOpLaM” kelimelerinin hepsi C derleyicisi tarafından ayrı ayrı algılanır.

İşleçler (Operator)

 • İşleç (operatör), matematiksel, mantıksal ve atama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan simgelerdir.
 • Bu işleçler ile işleme giren değerlere işlenen (operand) adı verilir.
 • Operatörler birden fazla operand alabilirler.
 • Tek operand alanlara unary operatörler denilir.
 • C dilinde kullanılan operatörler üç grupta incelenir.
 •   Matematiksel, Mantıksal ve Atama operatörleri.

Operatörler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir