Spring BeanFactory Container

Spring’te  BeanFactory bir interface’tir.Bean’in iki tane görevi vardır.Biricisi nesnelerimiz oluşturmak.İkincisi oluşturulan nesnlerle bağlantı kurmaktır.Bu container  konfigürasyon meta datalarını XML den okur.BeanFactory genellikler  aplet tabanlı yada...

SOAP ve REST

SOAP Web Servisi SOAP,(Simple Object Access Protocol – Basit Nesne Erişim Protokolü) ,dağıtık uygulamalar için web servisleri için internet üzerinde haberleşmek için kullanan bir servistir.Client/Server...

Web Servis

Bu yazımda sizlere web servisten bahsetmek istiyorum.Web servisden önce öğrenmemiz gereken bazı kavramlar vardır. Melasa API bu kavramı yazılım geliştircilerin çoğu duymuştur.O zaman haydi api...