Eclipse WindowBuilder Ekleme

Eclipce editrörünü kullanarak nesneye yönelik programlama yapmak için eclipce eklenti eklememiz işimizi kolaylaştıracaktır.Bu eklentiden sonra çalışma ortamımız nesneye yönelik programlamaya uygun hale gelir.Bu eklentiyi eklemezsek...

HTML BAŞLICA TEMEL KAVRAMLAR

<html> ….//Bu araya tüm html kodları yazılır. </html> ********************* <head> Bu araya css gibi genel olarak sayfanın görünmeyen kısmı yazılır.Sekmenin adınıda bu alana yazarız <title>SEKME ADI</title>...